středa 19. února 2014

Kotvené střechy ve světle zákonů a norem

V rámci doprovodného programu na veletrhu Střechy Praha jsem vystoupil v pátek 24.1.2014 na Fóru plochých střech s příspěvkem na téma "Kotvené ploché střechy ve světle zákonů a norem".
Děkuji za projevený zájem o tuto citlivou a, bohužel, často opomíjenou problematiku všem účastníkům, kteří na toto téma nečekaně živě reagovali jak těsně po přednášce, tak i v následujících dnech telefonicky nebo mailem.
Zároveň se omlouvám, že text příspěvku skutečně (zatím) nemám zpracován v písemné podobě. Ve vymezených 20 minutách navíc nešlo jít do větších detailů a nástin hlavních problémů jsem musel vzít ve velkém tempu. Proto rozumím postesknutí mnohých, že si nestačili všechno, co chtěli, zaznamenat. Možná se na mě zase obrátí některá z redakcí odborných časopisů nebo serverů a nějaký text vyplodím. Asi by si to chtělo na tento problém trochu posvítit...
V každém případě doporučuji zájemcům o tuto problematiku, aby si prostudovali tento blog a mé webové stránky - většinu informací tam naleznou (potvrzeno např. ing. Z. Bozděchem).

Uvítám i Váš názor a Vaše zkušenosti - nový občanský zákoník se zdá o něco vstřícnější ke spotřebitelům a možná se zlepší obrana před různými pololaiky, rádoby-odborníky a často i podvodníky, kteří se ve stavařině se vzrůstající krizí stále častěji rojí jako obtížný hmyz.

pondělí 10. února 2014

Kotvení trapézových profilů a sendvičových panelů

  V souvislosti se stále se zvyšujícími nároky na posuzování jednotlivých konstrukčních částí staveb na prokázání mechanické odolnosti a stability se stále častěji objevuje zcela oprávněný požadavek na statický návrh a posouzení kotvení prvků lehké prefabrikace k nosné stavební konstrukci.
Stavební dozor, vyšší dodavatel i investor postupují zcela v souladu se Stavebním zákonem:
§ 160 Provádění staveb
(2) Zhotovitel stavby je povinen … dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy … 
  Obecné požadavku na výstavbu jsou specifikovány ve Vyhl. č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby:
§ 9 Mechanická odolnost a stabilita
(3) Stavební konstrukce a stavební prvky musí být navrženy a provedeny v souladu s normovými hodnotami …
  Zároveň se více než dříve objevují reklamace střech ze sendvičových panelů, do nichž zatéká "povolenými" šrouby, ale i havárie konstrukcí plochých střech včetně nosné vrstvy v trapézových profilů. Tyto závady se vyskytují hlavně na střechách - zjevně z důvodu vyššího namáhání větrem. I když se to na první pohled nezdá, mohou být na vině právě šrouby nebo jiné kotvy - připevnění bývá často nesmyslně poddimenzované, jsou použity malé nebo vůbec žádné podložky, nesprávný typ šroubu pro danou nosnou konstrukci atd.
Důvodů těchto poruch je samozřejmě víc:
  • nekvalifikovaný návrh v projekční fázi (např. příliš subtilní vaznice s úzkou horní přírubou, které neumožňují umístění staticky nutného počtu šroubů ve vlně TRP)
  • nekvalitní předvýrobní příprava (výběr nevhodných nebo nekvalitních šroubů, kdy jediným kritériem je nízká cena)
  •  neprofesionální montáž (dnes snad montuje každý, kdo udrží vrtačku a šroubovák)

V "odborných" kruzích se stále traduje a bez dalších důkazů slepě aplikuje konstrukční zásada:

"Na koncové podpoře šroub v každé vlně, na mezipodpoře v každé druhé vlně".

Tato zásada však platí pouze z konstrukčních důvodů a často odporuje statickému výpočtu!!

  Každý absolvent stavební průmyslovky se základními znalostmi statiky ví, že u spojitých nosníků je na mezipodpoře většinou několikanásobně větší reakce, než na koncových podporách - tedy je nutno použít buď více šroubů nebo jiné šrouby s vyšší únosností.

Ukázka výpočtu kotvení trapézového profilu ve střeše:
Poznámka:
Obsah mnou nabízeného statického výpočtu kotvení TRP a sendvičů - viz můj web.

Výběru správné značky a správného typu šroubu  je nutno věnovat větší pozornost, než je v těchto krajích jinak zvykem - skutečně se to vyplatí. Rozdíl v ceně bývá v haléřích, rozdíl v nutném počtu kusů ale až v desítkách procent.