sobota 31. května 2008

Protokol o výtažných zkouškách a použití autorizačního razítka

Stavební dozoři mají někdy vskutku kuriózní požadavky. Nedávno mně volal jeden ze zákazníků, že dozor nevěří výsledku jím provedených výtažných zkoušek a je ochoten jím vypracovaný protokol akceptovat pouze za předpokladu, že bude opatřen autorizačním razítkem: "Co mám dělat, když nemám autorizaci ?"

Použití otisku autorizačního razítka je předepsáno zákonem a interními předpisy ČKAIT. Požadavek na ověřování protokolu o výtažné zkoušce nepovažuji za správný ani oprávněný neboť protokol není součástí projektové dokumentace, ale (jakési formy) dílenské dokumentace a ta je součástí výrobku - tedy střechy.

Ne nadarmo se říká, že nejhorší je srážka s blbcem. Co ale dělat, pokud na tom blbci záleží, jestli dostaneme za svou práci zaplaceno...