pátek 11. února 2022

Vyhodnocování výsledků výtažných zkoušek na střeše

Vzhledem k neustále se opakujícím dotazů kolegů, jak provádět a vyhodnocovat výtažné zkoušky na střeše, jsem se tímto tématem zabýval ve svém novém článku. Článek je nutno posuzovat jako impulz k vyvolání ODBORNÉ diskuzi na dané téma. Bohužel od února 2019, kdy byl zrušen ETAG 006, se tomu žádný odborník ani odborná společnost nevěnoval a je to určitě škoda. Jedinou možností je zpracovat výsledky zkoušek podle EN 1990, příloha D. V reálných uplatněních tohoto postupu je však spousta nejasností, ke kterým by se asi měli vyjádřit tvůrci norem, směrnic nebo předpisů. Uvítám jakékoliv připomínky, názory a doporučení. Článek naleznete zde