čtvrtek 5. září 2013

Já nic - já muzikant

Zákazník mě požádal o zhotovení kotevního plánu pro střešní povlak na bitumenové bázi, sestávající ze spodního kotveného a horního plnoplošně nataveného pásu.
Na webu výrobce jsem zjistil, že má pro příslušný materiál vydáno "Prohlášení o vlastnostech" (PoV) a výrobek je označen značkou CE. V PoV je uvedeno:
Způsob použití: Typ S natavitelný plamenem hořáku, pás lze mechanicky kotvit.
Na kotvený pás ale neexistuje příslušná ETA podle ETAG006 a proto jsem výrobce požádal o potvrzení, že pás lze mechanicky kotvit a v kladém případě o sdělení hodnoty dovoleného namáhání kotev. Dostal jsem poměrně zajímavou odpověď: 
Ano pás lze kotvit. Výrobek má typ nosné vložky, která je svou mechanickou odolností nejvhodnější pro použití při mechanickém kotvení. Návrh kotevního systému ale vždy předáváme dodavateli kotevního systému a ten navrhne kotevní plán….My zajištujeme vlastnost vodotěsnost. Výrobek máme označený značkou CE dle EN 13707:2004+A2:2009 a EN 13969:2004/A1:2006. V těchto výrobkových normách se neodkazuje na ETAG006 ani ČSN EN 16002. Nepožadují po výrobci deklarovat hodnotu Wadm.
A je to. Hotové, doktore...

Mrknul jsem se proto do příslušné legislativy - konkrétně do "Nařízení EP a Rady EU č.305/2011" (zkratka CPR), které je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU, tedy i v ČR.
V článku 6 CPR, který popisuje náležitosti obsahu prohlášení o vlastnostech, je uvedena povinnost výrobce zahrnout do prohlášení i zamýšlené použití a pro něj definovat základní charakteristiky a vlastnosti v souladu s harmonizovanými technickými specifikacemi.
Podotýkám, že harmonizovanou technickou specifikací jsou harmonizované normy a evropské dokumenty pro posuzování EAD (viz čl.2, odst.10 CPR), přičemž místo EAD lze použít ETAG, vydaný před 1.7.2013. Základní charakteristiky stavebního výrobku jsou podle nařízení CPR (viz čl. 2 odst. 4) ty charakteristiky, které se vztahují k základním požadavkům na stavby, mezi nimiž je na prvním místě mechanická stabilita a odolnost (viz Příloha č.1 k CPR).
Je fakt, že vydání ETA (a tím pádem určení dovoleného namáhání kotev) je dobrovolný akt, ale používá se u těch stavebních výrobků, na které se nevztahuje nebo plně nevztahuje harmonizovaná norma (viz čl.26 CPR).
Ergo kladívko, pokud se nemýlím, měl by výrobce v tomto případě:
  • definovat hodnotu Wadm podle ETAG006 nebo
  • zrušit v PoV možnost použití pásu jako mechanicky kotveného
Připadá mně to, jako bych dal na trh provázek, o kterém bych prohlásil, že na něj lze zavěšovat břemena (což je nesporně možné) ale nespecifikoval, jak těžká - "věšej si na to, co chceš, ale na vlastní zodpovědnost".

Opravdu je takový postup v souladu se zájmy a právem Unie???